БЛОГ


Едновременно направлявано костно регенериране и поставяне на имплант

Д-р Гади Шнайдер – лекар по дентална медицина, специалист по периодонтика
Израел, май 2009 г.

X-rays_pics

Публикувано на: 11.12.2012 г.   |   пълен текст


Категории